Štetni organizmi

Suilia lurida - Muva belog luka

Prezimljava odrastao insekat na skrovitim mestima. Muva počinje da leti na temperaturama većim od 2OC. Ženka polaže jaja na ili pored biljke. U jednom luku se razvija samo jedna larva. Larva se ubušuje do osnove centralnog lista pa se najmlađi list deformiše, vene i lako odvoji od biljke. Oštećene lukovice zaostaju u porastu, često istrunu još u polju. Ima jednu generaciju godišnje.

 

Agroupozorenje prati ovu štetočinu vizuelno.

             Agroupozorenje daje podatke o dinamci brojnosti. Preplatnici će biti upozoreni na dalju pojavu i optimalno vreme primene pojedinih pesticida u usevu crnog luka.