Štetni organizmi

Agrotis exclamationis - usklična sovica

            Ima dve generacije godišnje. Prezimi odrasla gusenica u zemlji. Ta gusenica je veoma odporna na hladnoću. Prva generacija leptira leti od kraja aprila do kraja juna. Leptiri su obično najbrojniji krajem maja. Druga generacija leptira leti od početka jula do sredine septembra. Leptiri su najbrojniji obično početkom avgusta. Gusenica oštećuje oko 75 vrsta biljaka svrstanih u 32 familije. Kada se prenamnoži, štete pravi na usevima krompira, šećerne repe, uljane repice, kukuruza, i paprike. Obično se javlja zajedno sa A. segetum, ali je manje brojna od nje. Gusenice se ponašaju kao gusenice vrste A. segetum.

     Agroupozorenje prati ovu štetočinu pomoću svetlosnih klopki tipa RO Agrobečej.

            Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti leta leptira. Brojke koje su prikazane predstavljaju ukupan broj leptira za predhodnih pet dana. Preplatnici će biti upoznati sa daljim kretanjem brojnosti te upozoreni na optimalno vreme primene pojedinih pesticida u usevima: kukuruza, paprike, paradajza i krompira.

            O vrsti možete saznati i na adresama:

http://www.leptiri.co.rs/Sovice/faunistika/exclamationis.htm