Štetni organizmi

Anarsia lineatella - breskvin moljac

            Prezimljavaju gusenice ispod kore drveća i na račvanju grana. Kada krene vegetacija, gusenice se počinju hraniti na pupoljcima i cvetovima. Razvijenije gusenice se hrane ubušivanjem u letoraste. Jedna gusenica ošteti po tri do šest letorasta. Ova generacija je štetna samo u mladim zasadima, jer ošteti grane koje treba da formiraju krunu. Naredna generacija, koja obično leti u julu se ubušuje u plodove i može da napravi velike štete. Gusenice se najčešće hrane na breskvi, ali ponekad oštećuju kajsiju, trešnju i šljivu.

            Agroupozorenje prati ovu štetočinu pomoću feromona tipa Csalomon i vizuelno.

            Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti leta leptira.Preplatnici će biti upoznati sa daljim kretanjem brojnosti te upozoreni na optimalno vreme primene pojedinih pesticida u zasadu breskve.

          O vrsti možete saznati više na adresama:

http://extension.usu.edu/files/publications/factsheet/peach-twig-borers07.pdf