Štetni organizmi

Cydia funebrana - šljivin smotavac

sinonimi: Laspeyria ili Grapholita funebrana

          Prezimljava u stadijumu gusenica ispod kore drveća. Leptiri počinju sa letom nakon cvetanja. Leptiri polažu jaja na plodove ili u blizini plodova. Gusenice se ubušuju u plod, plod odpada, ali u njemu gusenica završi razvoj i stvori drugu generaciju leptira. Druga generacija opet napada plodove pred sazrevanje. Osim na šljivi razvija se i na kajsiji.

          Agroupozorenje prati ovu štetočinu pomoću feromona tipa Csalomon i vizuelno.

          Agroupozorenje daje podatke o stadijumu razvoja kruškine buve. Preplatnici će biti upoznati sa daljim kretanjem brojnosti te upozoreni na optimalno vreme primene pojedinih pesticida u zasadima šljiva.

          O vrsti možete saznati više na adresama:

https://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/emergency/downloads/nprg-cfunebranapra.pdf 

https://www7.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6cydfun.htm 

http://www.agroatlas.ru/en/content/pests/Laspeyresia_funebrana/